Názov: ČAJKA VÝKRM HYDINY A PREDAJ 
Adresa: 
082 13  DEMJATA 138

Riaditeľ: ČAJKA JÚLIUS, tel. 7789575

Tel. uzol: 051
Telefón: 
Fax: 

IČO: 31427401 00

E-mail: 
Web: