Návrh, vývoj a testovanie softvéruNaše služby ponúkame vo forme outsourcingu, primárne v oblasti testovania softvéru:

• vypracovanie dokumentácie testovania v súlade s normou ISO/IEC/IEEE 29119-3

• vypracovanie testovacích scenárov a prípadov

• príprava UNIT testov v prostredí MS Visual Studio

• manuálne testovanie

• automatizované testovanie webového užívateľského rozhrania (SELENIUM IDE/WEB DRIVER, ROBOT Framework, Katalon studio)

• automatizované testovanie web API (SOAP UI)

• testovanie databázy (MS SQL)

• reporting testovania

• reporting defektov (JIRA, iné)

• skúsenosti s penetračným testovaním nástrojom NETSPARKER a so záťažovým testovaniím nástrojom JMETER


Všetci členovia nášho testovacieho tímu majú certifikáciu ISTQB Foundation level, viac ako 10-ročné skúsenosti

s manuálnym testovaním .net aplikácii, web aplikácií a tvorbou testovacej dokumentácie a 1-2 ročné skúsenosti

s automatizovaným testovaním s využitím technológie SELENIUM.


V oblasti návrhu a vývoja softvéru máme skúsenosti s návrhom stredne veľkých IS a ponúkame:

• Vypracovanie špecifikácie požiadaviek, Use Case Model

• Vypracovanie procesného modelu

• Vypracovanie dátového modelu (EMBARCADERO)

• Návrh obrazoviek aplikácie / prototypovanie

• Vývoj web aplikácií technológiou ASP.NET nad databázou MS SQL

• Návrh a implementácia zostáv v prostredí MS SQL Reporting services, štatistické modelovanie